vävhalla

Vägen till oss från Skurup

Då ni kör från Skurup till Skivarp ser ni på vänster sida Skivarps lönsammast företag,Christells Bil. I bakgrunden skymtar foten till Skivarps mölla,en ståtlig holländare som tyvärr gryningspyromanen tog bort
Här ser ni den gamla landvägen mellan Malmö och ystad som nu heter 101. Tag till vänster in i Skivarp
Skivarps gästgivaregård. Här övernattade KarlXII på sin väg från Bender till Sockholm
Kyrkan med sina trappstensgavalar är från den danska tiden
Den välbyggda skolan. Här tragglade Roland multiplikationstabellen och fick lära att landsvägen delar Sverige i två likvärda halvor.
I slutet av Skivarp ser ni Skivarpsån, nu är ni i Ljunits Härad
Efter Skivarp ska ni snett fram till vänster
Efter en dryg kilometer ser ni Tinghögs gård. Här ska ni till vänster in på en grusväg
Detta är enligt vägverket en kulturväg och får inte hårdbeläggas
Fjärde gården på vänstersida, ni är framme